DRUK CYFROWY

10 przykazań
przygotowywania prac na maszynę Xerox

1. Dla uzyskania najlepszej czerni używaj składowych C:33%, M:33%, Y:33%, 100% K. Aple generuj wektorowo gdyż bitmapowa (zrastrowana) czerń będzie wyglądała jak ciemna szarość. Jeśli nie możesz czerni stworzyć wektorowo, dodaj do nie szum.
Do przejść tonalnych dodaj szum by uniknąć pasmowania. (Jeśli przejście tonalne jest utworzone jako obiekt wektorowy należy najpierw zamienić go na bitmapę, a następnie dodać szum. Np. w programie CorelDraw typ szumu gaussowski, poziom 15, gęstość 15.)
2. Paleta barw maszyny cyfrowej różni się w stosunku do palety offsetowej, dlatego jeśli zależy Ci na zgodności kolorów z offsetem pracuj z wzornikami kolorów, który jest dostepny w naszym biurze.
3. Gdy zapisujesz plik postscriptowy lub PDF dołączaj wszystkie fonty do pliku. Gdy przysyłasz plik CDR zamień fonty na krzywe.
4. Minimalny rekomendowany rozmiar tekstu to 5 pkt.. Dla czcionek w inwersie (np. biały tekst na czarnym tle) rekomendowany rozmiar to 6 punktów lub więcej. Nie rasteryzuj tekstów!!! Teksty powinny być zapisane jako teksty lub krzywe, teksty zapisane jako grafika wyjdą w druku niewyraźne i poszarpane.
5. Dla tekstu mniejszego niż 24 punkty używaj nasyconych kolorów żeby zapobiec postrzępionym krawędziom powstających w procesie rasteryzacji.
6. Trapping (zalewkowanie) jest obsługiwane w systemie, nie dodawaj zalewek w aplikacji DTP.
7. Grafikę zrastrowaną dołączaj w odpowiedniej rozdzielczości. Dla obrazów kolorowych używaj przynajmniej 300 dpi, dla bitmap 2-kolorowych i zrastrowanego tekstu używaj minimum 600dpi. Unikaj używania mocno skompresowanych obrazów, zwłaszcza JPG.
8. Pliki PDF zapisuj zawsze w wersji zgodnej z Acrobat 5.0 (PDF 1.4).
9. Korzystaj z oferowanych wzorników kolorów aby uniknąć rozbieżności kolorystyki wydruku z oczekiwaniami.
10.Dla uzyskania najlepszych rezultatów zapoznaj się również z instrukacjami przygotwania PDF-a

 
DRUK OFFSETOWY przygotwanie pracy na maszaynęoffsetową.
MODEL KOLORÓW
Plik do druku musi być w modelu CMYK.
Aby to uzyskać w programie Corel należy:
W „Zarządzanie kolorami” (w zakładce „Narzędzia"): w starszych wersjach wybrać Ustawienia zoptymalizowane dla jakości poligraficznej, (sprawdzić czy jest ustawiony ogólny profil wydruków barwnych),
w nowszych wersjach wybrać Europa - przygotowanie do druku,(sprawdzić czy jest ustawiony profil ISO Coated v.2).
W obu przypadkach można użyć profilu Coated FOGRA39 dostępnego na stronie firmy Adobe (zalecane). w „Publikuj jako pdf” wybrać ustawienia „Ustawienia drukarskie". W „Ustawieniach drukarskich” w zakładce „Ustawienia drukarskie” należy wyłączyć wszystkie opcje oraz w starszych wersjach w „Zaawansowanych” sprawdzić czy zarządzanie kolorami jest CMYK i włączony jest profil ICC drukarki wyciągów barwnych, w nowszych wersjach w zakładce „Kolor” Wyprowadzaj kolory jako CMYK i nie osadzaj profilu koloru.

Przy definiowaniu własnych kolorów CMYK suma wartości tonalnych w jednym punkcie nie powinna przekraczać 300% (przy kartonach jednostronnie powlekanych po stronie niepowlekanej nie może przekraczać 200%; szczególnie należy unikać umieszczania nasyconych apli w tych samych miejscach na awersie i rewersie użytku). W pracach gdzie ten parametr jest przekroczony reklamacje nie będą uznawane. (Czyli mn. nie można budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.)

Dla wydruków uszlachetnianych poprzez laminowanie suma wartości tonalnych w jednym punkcie nie powinna przekraczać 250%.

Tam gdzie to możliwe zalecamy używać profilu ICC ISO Coated v.2_300, który ogranicza składowe do 300% zamiast ISO Coated v.2, w którym składowe mogą dochodzić do 330%.

Uwaga! Nie przesyłać plików w modelu RGB ponieważ kolory wydrukowane mogą znacznie odbiegać od zamierzonych.

CZARNA APLA
Aby uzyskać pełną, ciemną czerń na papierach i kartonach powlekanych należy użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych C:78% M:68% Y:58% K:94%.

Aby uzyskać najlepszą możliwą do uzyskania czerń na papierach i kartonach niepowlekanych należy użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych C:40% M:35% Y:25% K:100%.

PRZEJŚCIA TONALNE
Do przejścia tonalnego dodaj szum, aby uniknąć pasmowania.

OPTYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ
Optymalną rozdzielczością dla grafiki rastrowej i zdjęć jest 300 dpi.

ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW
Istotne obiekty (zdjęcia, grafika, teksty) nie moga znajdować się w odleglości mniejszej niż 3 mm od krawędzi formatu użytku i linii składania (bigów, falców).

Obracając projekt o -90 stopni należy sprawdzić czy mapy bitowe obracają się poprawnie.

W przypadku zapisu jako CDR pracę należy zgrupować oraz zamienić czcionki na krzywe.

W pliku należy zdefiniować format strony zgodny z w.w. formatem projektu, a projekt umieścić centralnie na stronie.

W przypadku zapisu jako EPS projektu bez tła (białego) należy go ograniczyć ramką o wymiarach zgodnych z ww. formatem projektu.

Z uwagi na tolerancję cięcia mogą wystąpić pewne przesunięcia pracy względem krawędzi użytku. Dlatego odradzamy umieszczania wokół projektu wszelkiego rodzaju ramek, których niecentryczność na użytku może być widoczna.

Użytki domyślnie odwracane są "Head to Head".

 


Jak przygotować plik do lakierowania selektywnego.
Jak przygotować plik do tłoczenia.
Jak przygotować plik do hotstampingu.
Przygotowanie do białego poddruku.


 


Oferta specjalna

Darmowa dostawa